Toutes les fleurs

Cookies & Cream *Hybrid*

$20.00$300.00
$125.00

Toutes les fleurs

Jack Herer *Sativa*

$15.00$220.00

Toutes les fleurs

Lemonade Punch *Sativa*

$20.00$300.00

Toutes les fleurs

New Gas City *Indica*

$20.00$300.00

Toutes les fleurs

Pink Hearts *Indica*

$20.00$300.00

Toutes les fleurs

Sour Purple *Sativa*

$15.00$220.00

Toutes les fleurs

Toffee Butter *Hybrid*

$15.00$220.00

Toutes les fleurs

White Champagne *Indica*

$15.00$200.00

Toutes les fleurs

6 Dot Dot Pink Hefe *Indica*

$15.00$240.00

Toutes les fleurs

Alaskan ThuderFuck *Sativa*

$15.00$240.00