Toutes les fleurs

Cookies & Cream *Hybrid*

$20.00$300.00

Toutes les fleurs

Critical Kush *Indica*

$75.00
$125.00

Toutes les fleurs

Heat Wave

$100.00

Toutes les fleurs

Holy Ghost *Hybrid*

$13.00$180.00

Toutes les fleurs

Jack Herer *Sativa*

$15.00$220.00

Toutes les fleurs

Lemonade Punch *Sativa*

$20.00$300.00

Toutes les fleurs

MYSTERY OZ

$160.00

Toutes les fleurs

New Gas City *Indica*

$20.00$300.00

Toutes les fleurs

Pink Citrus *Indica*

$10.00$140.00